Stukningar-i-ankelnStukad fotled även kallad fotledsdistortion eller fotledsstukning är den vanligaste skadan en fot kan råka ut för. Allra främst är det du som idrottar som råkar ut för att drabbas av en stukad fot eller fotled.

Anledningen till att fotleden stukas, är att din fot viker sig inåt när den belastas. Det gör att utsidan på foten sträcks och skadar mjukdelsvävnaderna på utsidan, under och framför den yttre fotknölen.

Svullnad samt rörelse- och belastningssmärta uppstår och man räknar med att det är så mycket som hela 90 % av stukade fötter som går till på detta sätt. Ofta är en stukad fotled inte så allvarligt, utan det blir bara en lätt svullnad och smärta när du belastar foten eller fotleden.

Dock kan det vara så att det inte handlar om en stukad fotled utan det även blivit ett brott på foten. Därför är det viktigt att du är uppmärksam på om smärtan inte går över eller om svullnaden förvärras. Om så är faller är det bra att kontakta en läkare.

SE ALLA FOTLEDSSKYDD & STÖD

Symptom och behandling av stukad fotled

Stukad fot Ankelskada rehab StukningarOm du har stukat din fotled, så känner du ofta av det genom att det gör ont att belasta den. Du får även en haltande gång. Det är vanligt att din ankel svullnar och att det uppstår blånader eller blåmärken.

Du får även en nedsatt rörlighet i hela foten. Detta eftersom det för ont samt är svullet. Många gånger leder smärtan och svullnaden till att du får både sämre styrka och balans i foten.Är skadan lindrig så avtar den successivt inom någon vecka. Om så inte är fallet, så bör du uppsöka vård.

Läs mer om fotproblem och hur man kan behandla dessa här: Hälsporrekliniken.se

Olika grader av stukning

Stukningar kan även delas upp i olika grader, så som grad 1, grad 2 och grad 3-skador.

Grad 1 är en mildare sträckning av ett ligament med mikroskopiska bristningar och det blir endast en lätt svullnad och mindre smärta.

Grad 2 är en allvarligare stukning och det är ofta delbristningar av ett ligament. Många gånger blir det en svullnad av måttlig art, ömhet samt hematom. Det gör ont att både gå och stå.

Grad 3 är en total ruptur av ett ligament vilket ger en extrem svullnad samt hematom och mycket stark smärta. Det går inte att gå eller stå på foten.

Beroende på hur allvarlig fotledsstukningen är så finns det olika fotledskydd att använda sig av för att lindra och rehabilitera din skada.